будан

 • 101ризо — [رضا] а 1. хушнудӣ, хурсандӣ, розигӣ, қаноатмандӣ 2. хушнуд, хурсанд, розӣ, қаноатманд; ризо ба қазо додан таслим шудан ба пешомад, ба сарнавишти худ қонеъ будан; ризо шудан розӣ будан, тан додан; барои ризои хотири касе барои хурсандии касе;… …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 102серӣ — [سيري] 1. пурии шикам, сер будан; дигар хӯрок нахостан; муқоб. гушнагӣ 2. фаровонӣ, зиёдӣ, бисёрӣ; серию пурӣ фаровонӣ; хуроки серӣ хӯроки то сершавӣ хӯрдашуда; рӯи серӣ надидан доимо шикамносер будан, ҳамеша гушна будан; серӣ надонистан сер… …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 103соз — I [ساز] 1. асоси замони ҳозира аз сохтан; асбоб, анҷом; об ҷиҳоз, сомон созу барг асбобу анҷом, лавозимот, созу барги ҷанг аслиҳа ва лавозимоти ҷанг 2. ҷузъи пасини баъзе калимаҳои мураккаб ба маънои кунанда, созанда: соатсоз, роҳсоз II [ساز] мус …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 104соҳиб — [صاحب] а 1. дорандаи чизе, молик; соҳиби хату савод хатхон ва хатнавис, босавод; соҳиб будан ба чизе доро будан ба чизе, молик будан; ба чизе соҳиб доштан ба касе тааллуқдор будан, аз они касе будани чизе 2. ҷузъи пешини баъзе калимаҳои мураккаб… …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 105тааллуқ — [تعلّق] а 1. алоқамандӣ, вобастагӣ; дилбастагӣ; тааллуқ доштан нисбат доштан, дахлдор будан, аз они касе будан 2. ҷузви амволи касе будан 3. вобаста будан ба умури моддӣ ва дунёие, ки ба чизе монеъ аст …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 106талвоса — [تلواسه] нооромӣ, беқарорӣ, изтироб; талвосаи ҷон ҷонканӣ; ба талвоса афтодан дар ташвиш мондан; дар талвоса будан дар ташвиш (ноором) будан; талвоса доштан беқарор (дар изтироб) будан; талвоса кардан беқарор (дар ҳолати изтироб) будан …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 107тобеин — [تابعين] а. тобеъ; тобеот; тобеин будан тобеъ будан, фармонбардор будан; тобеъ будан ба марказе …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 108тобеъ — [تابع] а. фармонбардор, итоаткунанда, мутеъ; тобеъ будан фармонбардор будан, дар таҳти итоати касе ё ҷое будан; тобеъ гардидан (шудан) мутеъ шудан, дар итоати касе ё марказе будан; фармонбардор гаштан; пайравӣ кардан …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 109умр — [عمر] а 1. муддати зиндагӣ ва дар ҳаёт будан ( и инсон, ҳайвон ва ашёи дигар); ҳаёт, зиндагӣ; даври мавҷудият: умри дароз (дидани касе ё талабидан ба касе): дар умраш, дар охири умр, то охири умр, умраш кӯтоҳ будааст 2. умрҳо, муддатҳо, замони… …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 110фирӯз — [فيروز] 1. комёб, муваффақ; ғолиб, музаффар 2. муборак, хуҷиста 3. номи мардона; бахти фирӯз маҷ. бахти накӯ ва баланд, иқболи хуҷиста; рӯзи фирӯз рӯзи муборак, рӯзи неку хушбахтона; фирӯз будан муваффақ будан, комёб будан, ғолиб будан; фирӯз… …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ